خمام - روند نگران‌کننده خودکشی در خمام
ویژه
مرد جوان خود را حلق‌آویز کرد ؛

روند نگران‌کننده خودکشی در خمام

مردی ۳۲ ساله صبح امروز خود را در یک انبار واقع در روستای راسته‌کنار حلق‌آویز کرد.

دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵ KHNA81371

مردی ۳۲ ساله صبح امروز خود را در یک انبار واقع در روستای راسته‌کنار حلق‌آویز کرد.
این‌موضوع زمانی به‌عنوان یک زنگ خطر پررنگ‌تر می‌گردد که بر اساس شنیده‌ها این‌چهارمین خودکشی یک‌ماهه اخیر در بخش خمام بوده، که ۲ مورد از آنها مرتبط با مصرف قرص برنج و دیگری اقدام به خودسوزی در مقابل دیدگان رهگذران می‌باشد.
خودکشی به‌عنوان یک عارضه اجتماعی شناخته شده و ضروری‌است درخصوص این‌رخداد نامبارک که امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند بررسی و آسیب‌شناسی صورت بپذیرد.


موضوع : خودکشی
http://khna.ir/81371

دیدگاه شما چیست ؟!