خمام - اردشیر داوطلب: گیلان به‌عنوان یکی‌از ۱۰ استان فعال سبک الیت‌کیک بوکسینگ به‌شمار می‌رود
استاژ فنی در چوکام برگزار شد ؛

اردشیر داوطلب: گیلان به‌عنوان یکی‌از ۱۰ استان فعال سبک الیت‌کیک بوکسینگ به‌شمار می‌رود

بنیان‌گذار و رییس سبک الیت‌کیک بوکسینگ کشور با اشاره به ثبت سبک الیت‌کیک بوکسینگ در فدراسیون ورزشی‌های رزمی از ۱۴ سال گذشته، خاطرنشان کرد : این‌سبک ورزشی با ۳۵۰ مربی و ۵ هزار هنرجو در ۲۲ استان کشور نماینده‌ی فعال داشته و استان گیلان به‌عنوان یکی‌از ۱۰ استان فعال این‌سبک ورزشی به‌شمار می‌رود.

چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵ KHNA81160

بنیان‌گذار و رییس سبک الیت‌کیک بوکسینگ کشور شب گذشته در استاژ فنی این‌سبک ورزشی در سالن ورزشی ۲۲ بهمن چوکام، هدف‌از برگزاری این‌دوره آموزشی‌را تقویت برنامه‌های سبک الیت‌کیک بوکسینگ و افزایش بار فنی و تکنیکی مربیان این‌سبک در استان گیلان عنوان نمود.
اردشیر داوطلب به توانمندی‌های مجموعه سبک الیت‌کیک بوکسینگ در کشور اشاره کرده و تصریح کرد : اخلاق‌مداری، نحوه برقراری ارتباط مطلوب با هنرجویان، جذب مربیان کارآمد و بهره‌مندی از دانش رزمی از راه‌های پیشرفت و ایجاد انگیزه در داوطلبان رده‌های سنی مختلف است.
وی با اشاره به ثبت سبک الیت‌کیک بوکسینگ در فدراسیون ورزشی‌های رزمی از ۱۴ سال گذشته، خاطرنشان کرد : این‌سبک ورزشی با ۳۵۰ مربی و ۵ هزار هنرجو در ۲۲ استان کشور نماینده‌ی فعال داشته و استان گیلان به‌عنوان یکی‌از ۱۰ استان فعال این‌سبک ورزشی به‌شمار می‌رود.


موضوع : رزمی، کیک بوکسینگ، گزارش تصویری
http://khna.ir/81160

دیدگاه شما چیست ؟!