خمام - عزاداری شب عاشورای حسینی زیر باران شدید برگزار شد
توسط هیئت ابوالفضلی خمام ؛

عزاداری شب عاشورای حسینی زیر باران شدید برگزار شد

هیئت ابوالفضلی در شب عاشورای حسینی به خیابان آمده و با سینه‌زنی به عزاداری برای امام حسین (ع) پرداخت.

پنج شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۸ KHNA8101

دسته‌ی عزاداری هیئت ابوالفضلی خمام با وجود بارش شدید باران در شب عاشورای حسینی به خیابان آمده و با سینه‌زنی به عزاداری برای امام حسین (ع) پرداخت.


موضوع : محرم، مراسم، هیئت‌ها
http://khna.ir/8101

دیدگاه شما چیست ؟!