خمام - شکار ماهی کپور توسط مار خالدار خاکستری
در استخر پرورش ماهی مجتمع دافچاه ؛

شکار ماهی کپور توسط مار خالدار خاکستری

مار خالدار خاکستری ماهی کپور را صید نموده که به‌دلیل بزرگی ماهی، مار خاکستری قادر به بلع آن نبوده و در دهان مار گیر کرده است.

شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۸ KHNA7700

104 1با توجه به وجود ۲۵ هکتار استخر پرورش ماهی گرمابی در بنیاد تعاون استان گیلان واقع در روستای دافچاه بخش خمام، عوامل متعددی در تلفات ماهی نقش دارند که یکی از عوامل وجود مارها می‌باشد که بدلیل لذیذ بودن گوشت ماهی، مارها دائماً – در استخرهای خاکی – ماهیان را شکار می‌کنند.
در تصویر مرتبط با خبر، مار خالدار خاکستری که از مارهای بومی منطقه می‌باشد ماهی کپور را صید نموده که به‌دلیل بزرگی ماهی، مار خاکستری قادر به بلع آن نبوده و در دهان مار گیر کرده است.

گفتنی‌است با شروع فصل برداشت ماهی گرمابی، صید ماهیان گرمابی در ۲۵ هکتار از استخرهای خاکی آغاز گردیده که با توجه به رهاسازی ۶۰.۰۰۰ قطعه انواع بچه‌ماهی گرمابی شامل آمور، کپور، فیتوفاک و بیگهد در استخرهای بنیاد تعاون استان گیلان، صید ماهی از استخرها از ساعت ۱۹ لغایت ۵ صبح هر روز به‌جز روز های تعطیل صورت می‌پذیرد. صید ماهی از ساعت ۱۹ هر روز شروع و تا پایان ساعت ۲۴ به اتمام رسیده و جهت فروش به‌صورت حراج از ساعت ۲۴ نیمه شب الی ساعت ۵ صبح به بازار بزرگ و بین‌المللی ماهی فروشان رشت منتقل می‌گردد.


موضوع : حوادث
منبع : روابط عمومی بنیاد تعاون زندانیان گیلان
http://khna.ir/7700

۱ دیدگاه