خمام - علیرضا نوروزی در رقابت‌های کاراته قهرمانی کارگران کشور به قضاوت پرداخت
با حضور ۱۳۵ ورزشکار در مشهد برگزار شد ؛

علیرضا نوروزی در رقابت‌های کاراته قهرمانی کارگران کشور به قضاوت پرداخت

مسابقات کاراته قهرمانی کارگران کشور با حضور ۱۳۵ ورزشکار از سراسر کشور در مشهد برگزار شد.

دوشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹ KHNA76669

مسابقات کاراته قهرمانی کارگران کشور با حضور ۱۳۵ ورزشکار از سراسر کشور در مشهد برگزار شد.
در این رقابت‌ها که با حضور ۲۰ تیم در بخش آقایان تحت عنوان انتخابی تیم ملی در سالن شهید بابا نظر مجموعه ورزشی کارگران پیگیری شد، علیرضا نوروزی از خمام به عنوان داور به قضاوت دیدارها پرداخت.


موضوع : کاراته
http://khna.ir/76669