خمام - ترجمه کتاب «منطق ویتگنشتاین» از رحمت عاشوری
معرفی کتاب ؛

ترجمه کتاب «منطق ویتگنشتاین» از رحمت عاشوری

معرفی کتابی از رحمت عاشوری تحت عنوان منطق ویتگنشتاین …

سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷ KHNA75868

  • rahmatAshooriنام کتاب : منطق ویتگنشتاین
  • توضیح : لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین، فیلسوف نامدار اتریشی قرن بیستم بود که باب‌های زیادی را در فلسفه ریاضی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن گشود. بسیاری او را بزرگترین فیلسوف قرن بیستم می‌دانند. فلسفه ویتگنشتاین پژواکی از تحولات زبانی است که از اواخر سده نوزدهم پدیدار شد. زبان در این دوره نخست تبدیل به موضوعی فلسفی شد و سپس با رویکرد تألیفی ظهور کرد که امروزه از آن به فلسفه زبان تعبیر می‌کنیم.
  • نویسنده : اسکات سامز
  • مترجم : رحمت عاشوری
  • ناشر : اودیسه
  • موضوع : فلسفه / تاریخ
  • تیراژ : ۵۰۰
  • نوبت چاپ : اول
  • صفحات : ۱۶۷ صفحه
  • قیمت : ۸۰۰۰ تومان

موضوع : معرفی کتاب
http://khna.ir/75868