خمام - تصاویری از “ورزا جنگ” در بخش خمام

تصاویری از “ورزا جنگ” در بخش خمام

تصاویر منتشر شده مربوط به یکی از روستاهای بخش خمام می‌باشد.

پنج شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۸ KHNA7586

وَرزا جَنگ، جنگی است که در شمال ایران بین گاوهای نر سازمان داده می‌شود. این مراسم هم اکنون تنها در استانهای گیلان و مازندران اجرا می‌شود، اما درگذشته این مراسم در همه‌ی ایران معمول بود و بخشی از سرگرمی‌های جشن‌های محلی را در کنار سایر بازی‌هایی که از قرار دادن حیوانات علیه یکدیگر، از جمله قوچ، بوفالو، شتر، سگ‌های نگهبان، خرس و … استفاده می‌کردند تشکیل می‌داد.


موضوع : عکاسی، گزارش تصویری
تصویر : احمد زاهدی
http://khna.ir/7586

دیدگاه شما چیست ؟!