خمام - مسکن مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد / خسارت وارده در خصوص حریق اخیر توسط بیمه پرداخت می‌گردد
مسوول واحد مشارکت کمیته امداد :

مسکن مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد / خسارت وارده در خصوص حریق اخیر توسط بیمه پرداخت می‌گردد

به گفته‌ی مصطفی زاهدمقدم، مسکن و اثاثیه‌ی منزل مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد.

سه شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۷ KHNA75637

مسوول واحد مشارکت کمیته امداد خمام از بیمه بودن مسکن مددجویان در برابر حوادثی همچون آتش‌سوزی، سیل و زلزله خبر داد.
مصطفی زاهدمقدم در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه اخیراً منزل یکی‌از مددجویان روستایی کمیته امداد طعمه‌ی حریق گردید، عنوان کرد : خوشبختانه با توجه به بیمه بودن مسکن مددجو، خسارات وارده پس‌از اعلام کارشناسی از سوی آتش‌نشانی توسط بیمه پرداخت خواهد شد.
به گفته‌ی وی، مسکن و اثاثیه‌ی منزل مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد.


موضوع : بیمه، کمیته امداد
http://khna.ir/75637