خمام - از ۲ بهورز خمام در مراسم شهرستانی و ۲ بهورز در مراسم استانی تجلیل شد
ویژه
به مناسبت گرامیداشت روز بهورز ؛

از ۲ بهورز خمام در مراسم شهرستانی و ۲ بهورز در مراسم استانی تجلیل شد

همایش تجلیل از بهورزان نمونه به مناسبت گرامیداشت روز بهورز برگزار شد.

پنج شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۶ KHNA73978

همایش تجلیل از بهورزان نمونه‌ی شهرستان رشت امروز به مناسبت گرامیداشت روز بهورز با معرفی نفرات برگزیده خاتمه یافت.
در این مراسم که در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، از سلمه عادلی «بهورز مرکز جامع سلامت خمام ۱» و ابراهیم تیغ‌نورد «بهورز مرکز جامع سلامت کته‌سر» در جمع ۱۵ بهورز برگزیده از میان ۴۱۱ بهورز شهرستان رشت تجلیل به عمل آمد.
همچنین در مراسمی مشابه که به‌منظور تجلیل از بهورزان نمونه‌ی استان گیلان برگزار شد، صدیقه صداقتی «بهورز مرکز جامع سلامت چوکام» و یعقوب همتی «بهورز مرکز جامع سلامت خمام ۲» با قرارگیری در جمع ۸۴ بهورز برگزیده از میان ۱۶۹۱ بهورز استان گیلان مورد تجلیل قرار گرفتند.


موضوع : مراکز بهداشت
http://khna.ir/73978