خمام - سیزدهم آبان‌ماه زمینه‌ساز حکومت صالح حضرت قائم (عج) است
در بیانیه‌ی کانون امام رضا (ع) خمام ؛

سیزدهم آبان‌ماه زمینه‌ساز حکومت صالح حضرت قائم (عج) است

به جهانیان اعلام می‌کنیم که لهیب عشق به ولایت در دل هایمان شعله‌ور است.

دوشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۸ KHNA7315

dدر بیانیه‌ی کانون امام رضا (ع) خمام آمده است : روز دانش آموز و هفته‌ی بسیج دانش آموزی که در واقع روز و هفته‌ی مبارزه با استکبار جهانی است، سرشار از یاد و نام افرادی است که خوب بودن و خوب ماندن را در گذر زمان تفسیر می‌کنند و با وفاداری خود به ملت ایران آموختند که فداکاری در راه عزت و سرافرازی اسلام، ولایت و امامت، عبادتی بس متعال است.
روز دانش آموز و هفته‌ی بسیج دانش آموزی تجلی ایمان و اراده‌ی مردان کوچک و متدینی است که دفاع از اصول و مبانی اسلام ناب محمدی و حریم ولایت را افتخاری بی بدیل دانستند و می‌دانند که حسین فهمیده، مهرداد عزیزاللهی، بهنام محمدی، ناهید فاتحی کرجو و احمدرضا عباسی تنها قطره ای از این شورآفرینی اقیانوس دانش آموزان بسیجی است. با آگاهی از این امر مهم اینک به جهانیان اعلام می‌کنیم که لهیب عشق به ولایت در دل هایمان شعله ور است و در صیانت از هویت ملی و دینی خود در تمام میادین مبارزه و به ویژه در تصرف افق های شناخته نشده‌ی علم، فناوری و دفاع از انرژی صلح امیز هسته ای که نیاز مبرم ایران اسلامی است در برابر دشمنان و ایادی آنان در عصر فتنه های خطرناک و نیرنگ های آرام و خزنده لحظه ای کوتاه نخواهیم آمد.
اکنون که جاسوسی و شنود تلفنی سران ۳۵ کشور جهان از سفارتخانه های آمریکا پس از ۳۵ سال حقانیت اقدام انقلابی جوانان این مرز و بوم در تسخیر جاسوس خانه‌ی امریکا در ایران اسلامی را بر جهانیان آشکار کرد، ما جوانان شهر خمام معتقدیم شعار مرگ بر آمریکا که این روزها نه تنها در ایران بلکه از حلقوم های درد کشیده‌ی مستضعفان دینا اعم از جهان اسلام و کشورهای شرق و غرب به طور مکرر شنیده می شود، فوران فکری بلند و حس عمیق تاریخی ملت‌ها است که قلبی پردرد و لبریز از بی اعتمادی به استکبار جهانی دارند و جمله‌ی آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند شعار برای فضاسازی زمان خاصی نبود و این تشخیص و تدبیر امام خمینی (ره) است که ماهیت نظام آمریکا را شناخته بود.


موضوع : 13 آبان، کانون امام رضا (ع)
http://khna.ir/7315

دیدگاه شما چیست ؟!