خمام - کشف حدود 60 بطری مشروبات الکلی

کشف حدود 60 بطری مشروبات الکلی

فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام موفق به کشف حدود 60 بطری مشروبات الکلی از یک خودروی پرایدگردید که قصد حمل مشروبات الکلی را از جاده‌ی مرزدشت به سمت جاده‌ی انزلی داشته است.

یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۸ KHNA7246

طی عملیاتی فنی پلیسی، فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام عصر امروز موفق به کشف حدود 60 بطری مشروبات الکلی از یک خودروی پراید با سرنشین به هویت معلوم گردید که قصد حمل مشروبات الکلی را از جاده‌ی مرزدشت به سمت جاده‌ی انزلی داشته است.


موضوع : کشفیات
http://khna.ir/7246

دیدگاه شما چیست ؟!