خمام - اشتباه نگارشی: خشکیبار یا خشکبیجار ؟!

اشتباه نگارشی: خشکیبار یا خشکبیجار ؟!

در تابلوی جاده‌ای که در ورودی خمام (مسیر رشت به خمام) نصب گردیده شده، خشکبیجار به‌صورت خشکیبار / Khoshkibar درج گردیده است.

یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۸ KHNA7231


موضوع : گزارش تصویری
http://khna.ir/7231

دیدگاه شما چیست ؟!