خمام - اشتباه نگارشی: زاد پرور یا ذات پرور ؟!

اشتباه نگارشی: زاد پرور یا ذات پرور ؟!

جام زنده‌یاد محمد ذات پرور که در استان خوزستان برگزار گردیده و با افتخار آفرینی تیم آریانا خمام همراه بود، در یکی از پرده‌های نصب شده در سطح شهر با عنوان جام زنده‌یاد زاد پرور ذکر گردیده است!

یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۸ KHNA7226

IMG_0870


موضوع : گزارش تصویری
http://khna.ir/7226

دیدگاه شما چیست ؟!