خمام - از وایت‌برد هوشمند مدرسه‌ی یاس‌نو با قابلیت نوشتن 4 کاربر همزمان رونمایی شد

از وایت‌برد هوشمند مدرسه‌ی یاس‌نو با قابلیت نوشتن 4 کاربر همزمان رونمایی شد

با حضور کارشناسان اداره‌ی آموزش و پرورش خمام از وایت‌برد هوشمند با قابلیت نوشتن 4 کاربر به‌صورت همزمان و دارا بودن نرم‌افزارهای درسی رونمایی به‌عمل آمد.

شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۸ KHNA7169

با حضور عبدالله‌پور، نوربخش و نجفی (کارشناسان اداره‌ی آموزش و پرورش خمام) از وایت‌برد هوشمند با قابلیت نوشتن 4 کاربر به‌صورت همزمان و دارا بودن نرم‌افزارهای درسی در مدرسه‌ی غیردولتی و هوشمند یاس‌نو رونمایی به‌عمل آمد. گفتنی‌است این وایت‌برد هوشمند هزینه‌ای بالغ بر 6 میلیون تومان به‌همراه داشته است.


موضوع : آموزش و پرورش، مدارس غیردولتی
http://khna.ir/7169

دیدگاه شما چیست ؟!