خمام - جلسه‌ی تعامل و همفکری رفع مشکلات واگذاری زمین‌های فرهنگیان خمام
روز پنجشنبه برگزار خواهد شد ؛

جلسه‌ی تعامل و همفکری رفع مشکلات واگذاری زمین‌های فرهنگیان خمام

جلسه‌ی تعامل و همفکری رفع مشکلات واگذاری زمین‌های خریداری شده‌ی فرهنگیان خمام 9 آبان برگزار خواهد شد.

شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۸ KHNA6898

جلسه‌ی تعامل و همفکری در زمینه‌ی رفع مشکلات واگذاری زمین‌های خریداری شده‌ی فرهنگیان خمام، ساعت 16 روز پنجشنبه به مورخه‌ی 9 آبان توسط هیئت امنای تهیه و واگذاری زمین فرهنگیان خمام در سالن اجتماعات کانون شهید حق‎‌شناس خمام برگزار خواهد شد.

aacopy


موضوع : ادارات و مراکز
http://khna.ir/6898

دیدگاه شما چیست ؟!