خمام - چندین باب مغازه‌ی قدیمی در بازارچه‌ی روستای دافچاه طعمه‌ی حریق شد

چندین باب مغازه‌ی قدیمی در بازارچه‌ی روستای دافچاه طعمه‌ی حریق شد

بر اثر حادثه‌ی آتش‌سوزی 5 باب مغازه‌ی قدیمی در بازارچه‌ی روستای دافچاه طعمه‌ی حریق گردید.

شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۸ KHNA6869

بر اثر حادثه‌ی آتش‌سوزی که روز گذشته به وقوع پیوسته و علت و میزان خسارات مالی وارده مشخص نگردیده است، 5 باب مغازه‌ی قدیمی در بازارچه‌ی روستای دافچاه طعمه‌ی حریق گردید.


موضوع : حریق
گزارش : مهرداد نوروزی
http://khna.ir/6869

دیدگاه شما چیست ؟!