خمام - میلاد پورکاظمی به اردوی آمادگی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو ایران اعزام شد
با قرارگیری در لیست ۳۵ نفره ؛

میلاد پورکاظمی به اردوی آمادگی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو ایران اعزام شد

۶ رزمی‌کار گیلانی در لیست ۳۵ نفر دعوت شده به این اردو قرار دارند که نام میلاد پورکاظمی از خمام در لیست مذکور به چشم می‌خورد.

یکشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۱ KHNA67996

اردوی آمادگی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو ایران از روز گذشته در خانه بوکس همدان آغاز شد.
۶ رزمی‌کار گیلانی در لیست ۳۵ نفر دعوت شده به این اردو قرار دارند که نام میلاد پورکاظمی از خمام در لیست مذکور به چشم می‌خورد.
اردوی آمادگی کیک بوکسینگ واکو پس‌از ۴ روز در همدان خاتمه یافته و به مدت ۵ روز در کرمان ادامه یافته ؛ همچنین نفرات برتر به مسابقات آسیایی قرقیزستان اعزام می‌شوند.


موضوع : کیک بوکسینگ
http://khna.ir/67996

دیدگاه شما چیست ؟!