خمام - اسب‌های موج سیاه و رخش به مقام‌های دوم و چهارم کورس امتیازی شهرستان رشت دست یافتند
با شرکت ۱۴ اسب و سوارکار پیگیری شد ؛

اسب‌های موج سیاه و رخش به مقام‌های دوم و چهارم کورس امتیازی شهرستان رشت دست یافتند

اولین دوره کورس امتیازی شهرستان رشت روز گذشته در مجموعه سوارکاری کاسپین پیربازار برگزار شد.

شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۲ KHNA66675

اولین دوره کورس امتیازی شهرستان رشت روز گذشته در مجموعه سوارکاری کاسپین پیربازار برگزار شد.
در این دوره از رقابت‌های سوارکاری که با شرکت ۱۴ اسب و سوارکار در رده‌های محلی درشت و محلی ریز پیگیری شد، اسب‌های موج سیاه به سوارکاری یاسین شهبازی در رده‌ی محلی درشت و رخش به سوارکاری علی عطایی در رده‌ی محلی ریز از هیات سوارکاری خمام شرکت نموده و به ترتیب به مقام‌های دوم و چهارم دست یافتند.


موضوع : سوارکاری
http://khna.ir/66675

دیدگاه شما چیست ؟!