خمام - آغاز نخستین خزانه‌گیری برنج در سال زراعی جدید
در بالامحله چوکام صورت پذیرفت ؛

آغاز نخستین خزانه‌گیری برنج در سال زراعی جدید

نخستین خزانه‌گیری برنج در سال زراعی ۹۷-۹۶ بخش خمام روز گذشته در روستای بالامحله چوکام آغاز شد.

پنج شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲ KHNA66447

نخستین خزانه‌گیری برنج در سال زراعی ۹۷-۹۶ بخش خمام روز گذشته در روستای بالامحله چوکام آغاز شد.
خزانه‌گیری برنج در سطح ۷ هزار متر مربع از شالیزارهای علیرضا شجاعی و از نوع رقم هاشمی بر زمین بوسه زد.


موضوع : در روستا، کشاورزی
http://khna.ir/66447

دیدگاه شما چیست ؟!