خمام - راه دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز شماره ۲ نامناسب است
به روایت تصویر ؛

راه دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز شماره ۲ نامناسب است

در حالی که همواره بر سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد، اما مرکز بهداشت شماره ۲ شهر خمام واقع در خیابان شهید بهشتی با توجه به بارندگی‌های اخیر از وضعیت نامطلوب جاده رنج برده، که بر لزوم شن‌ریزی یا آسفالت نمودن مسیر دسترسی مردم به خانه‌ی بهداشت حکایت دارد.

سه شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۰ KHNA63073


موضوع : در شهر، گزارش تصویری، مراکز بهداشت
http://khna.ir/63073

دیدگاه شما چیست ؟!