خمام - به روایت تصویر: آب‌گرفتگی معابر خمام

به روایت تصویر: آب‌گرفتگی معابر خمام

آب‌گرفتگی معابر خمام – مکان: بن‌بست حسینی

سه شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۷ KHNA6151

مکان: بن‌بست حسینی


موضوع : گزارش تصویری
تصویر : سجاد روان‌نیا
http://khna.ir/6151

دیدگاه شما چیست ؟!