خمام - ۶۵ اصله چوب قاچاق در خمام کشف شد
به وزن ۲,۵ تن ؛

۶۵ اصله چوب قاچاق در خمام کشف شد

در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان ۶۵ اصله چوب جنگلی توسکا به وزن ۲ تُن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق کشف گردید.

شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۸ KHNA60940

در بخش خمام ماموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در مناطق آلوده و جرم‌خیز به یک دستگاه وانت نیسان حمل چوب مشکوک شده و این خودرو را متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو ۶۵ اصله چوب جنگلی توسکا به وزن ۲ تُن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق کشف گردید.


موضوع : قاچاق، کشفیات
منبع : مهر
تصویر : آرشیوی
http://khna.ir/60940

دیدگاه شما چیست ؟!