خمام - بازدید دانش‌آموزان از فرماندهی انتظامی بخش خمام و پلیس راه رشت – انزلی
همزمان با روز نیروی انتظامی ؛

بازدید دانش‌آموزان از فرماندهی انتظامی بخش خمام و پلیس راه رشت – انزلی

گروهی متشکل از دانش‌آموزان مدرسه‌ی خاتم و سردار جنگل از فرماندهی انتظامی و پلیس راه بازدید به عمل آوردند.

شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۷ KHNA6017

همزمان با روز نیروی انتظامی، گروهی متشکل از دانش‌آموزان مدرسه‌ی دخترانه‌ی خاتم و مدرسه‌ی پسرانه‌ی سردار جنگل از فرماندهی انتظامی بخش خمام، همچنین پلیس راه رشت-انزلی بازدید به عمل آورده و با خواندن سرود ملی و شعری تحت عنوان “آقا پلیسه”، ضمن گرامیداشت هفته‌ی نیروی انتظامی، از نزدیک با فعالیت فرماندهی انتظامی بخش خمام آشنا گشتند.


دیدگاه شما چیست ؟!