خمام - نرخ جدید کرایه تاکسی‌ها و آژانس‌ها اعلام شد
از ۲۴ مهر به اجرا در آمد /

نرخ جدید کرایه تاکسی‌ها و آژانس‌ها اعلام شد

نرخ جدید کرایه‌ی حمل و نقل شهری تصویب شد و از روز گذشته در خمام به اجرا در آمد.

سه شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۷ KHNA59060

نرخ جدید کرایه‌ی حمل و نقل شهری تصویب شد و از روز گذشته در خمام به اجرا در آمد.

بر این اساس نرخ کرایه تاکسی داخل شهر نسبت به سال گذشته از ۶۰۰ به ۷۰۰ تومان، خمام به خواچکین از ۷۰۰ به ۸۰۰ تومان، خمام به پرسی‌گاز از ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ تومان، خمام به گلباغ از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان، خمام به چاپارخانه از ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ تومان، خمام به گورابجیر صحرا از ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ تومان، خمام به چوکام از ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ تومان، خواچکین به چوکام از ۷۰۰ به ۸۰۰ تومان، خمام به خیرآباد از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان و خمام به خشکبیجار از ۱۵۰۰ به ۱۸۰۰ تومان تغییر یافته است.

نرخ آژانس‌ها نیز تغییراتی داشته و به عنوان مثال برای داخل شهر نسبت به سال گذشته از ۳۰۰۰ به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

علاوه بر این، نرخ کرایه تاکسی رشت به خمام که توسط تاکسیرانی رشت تعیین می‌گردد بدون تغییر مانده و ۲۵۰۰ تومان است ؛ همچنین نرخ کرایه تاکسی انزلی به خمام نیز که توسط واحد تاکسیرانی انزلی تعیین می‌شود ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ تومان می‌باشد.

به گزارش خمام‌نیوز، ۱۰۶ تاکسی در بخش خمام به خدمات‌رسانی می‌پردازند که ۳۸ تاکسی در مسیر خمام به رشت و بالعکس فعال است.


موضوع : تاکسیرانی
http://khna.ir/59060

دیدگاه شما چیست ؟!