خمام - 18 مهر، آخرین مهلت برای دریافت کارت ویژه‌ی سرویس‌های مدارس
ویژه

18 مهر، آخرین مهلت برای دریافت کارت ویژه‌ی سرویس‌های مدارس

رانندگان سرویس مدارس تا 18 مهرماه فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده و دریافت کارت ویژه‌ی سرویس مدارس اقدام نمایند.

دوشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۷ KHNA5759

در جلسه‌ای که توسط شورای ترافیک بخش خمام در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد، به مسئله‌ی سرویس مدارس و لزوم اخذ مجوز برای رانندگان پرداخته شده و عنوان شد : به منظور ساماندهی سرویس مدارس، رانندگان می‌بایست برای دریافت مجوز به واحد تاکسیرانی شهرداری خمام رجوع کرده تا صلاحیت راننده از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرد ؛ همچنین نظارت بیشتر بر عملکرد تاکسیرانی درون شهری صورت بپذیرد. در همین راستا به مورخه‌‌ی 8 مهر به واحد تاکسیرانی شهرداری خمام رجوع کرده تا وضعیت صدور کارت ویژه‌ی سرویس‌های مدارس را پیگیری نماییم.

DSCF0002محمدرضا اکبرپور (مسئول خدمات شهری شهرداری خمام) در گفتگو با خبرنگار خمام نیوز، عنوان کرد : تا این لحظه 4 مورد کارت ویژه‌ی سرویس‌های مدارس صادر گشته و حدود 15 مورد درخواست در حال بررسی می‌باشد. وی افزود : رانندگان سرویس مدارس تا 18 مهرماه فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده و دریافت کارت ویژه‌ی سرویس مدارس اقدام نموده تا پس از کسب گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد، کارت مذکور را دریافت نمایند. اکبرپور یادآور شد: پس از زمان یاد شده، از فعالیت رانندگانی که نسبت به دریافت کارت ویژه‌ی سرویس مدارس اقدام نکرده‌اند جلوگیری گردیده و مورد اعمال قانون واقع خواهند شد.


موضوع : تاکسیرانی
http://khna.ir/5759

دیدگاه شما چیست ؟!