خمام - از ۲ بهورز خمام در مراسم استانی و ۳ بهورز در مراسم شهرستانی تجلیل شد
به مناسبت روز بهورز ؛

از ۲ بهورز خمام در مراسم استانی و ۳ بهورز در مراسم شهرستانی تجلیل شد

از محمدرضا امین‌پور و فاطمه ملکی به عنوان بهورز نمونه استان گیلان و قربانعلی صالحی، زهرا نوشاد رافع و زهرا احمدی به عنوان بهورز نمونه شهرستان رشت تجلیل شد.

پنج شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶ KHNA56968

همایش تجلیل از بهورزان و کارشناسان نمونه روز گذشته به مناسبت روز بهورز با معرفی نفرات برگزیده در سطح استان گیلان و امروز با معرفی نفرات برگزیده در سطح شهرستان رشت برگزار شد.
۵۳ نفر از بهورزان نمونه در سطح استان و ۱۶ نفر از بهورزان نمونه در سطح شهرستان رشت در این همایش که در محل سالن همایش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت و دیگر مسئولان در شهر رشت پیگیری شد، تجلیل شدند.
محمدرضا امین‌پور «بهورز تازه‌آباد خواچکین» و فاطمه ملکی «بهورز دافچاه» به عنوان بهورز نمونه استان گیلان و قربانعلی صالحی «بهورز مرزدشت»، زهرا نوشاد رافع «بهورز چوکام» و زهرا احمدی «بهورز کته‌سر» به عنوان بهورز نمونه شهرستان رشت از جمله نفرات تجلیل شده در این مراسم بودند.


موضوع : گزارش تصویری، مراکز بهداشت
http://khna.ir/56968

دیدگاه شما چیست ؟!