خمام - اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی روستاهای بخش خمام مشخص شدند
ویژه
جدول تفکیکی /

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی روستاهای بخش خمام مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی روستاهای بخش خمام در دوره پنجم روز گذشته با برگزاری انتخابات مشخص شدند.

پنج شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶ KHNA56295

روستا عضو اصلی
برمچه بالا ■ حسن زراعتکار (رئیس)
■ معصومه منوچهری (نائب رئیس)
■ هادی امینی (منشی)
کلاچاه دوم ■ منوچهر رحمانی (رئیس)
■ فاطمه روشن‌دل (نائب رئیس) 
■ احمد قاسمی‌پور (منشی)
■ اصغر صداقت (منشی / عضو)
■ فاطمه پورعاشور (منشی / عضو)
فشتکه دوم ■ رحمت رضوانی (رئیس)
■ سیدجواد جعفری (نائب رئیس)
■ طالب رضوانی (منشی)
کتکول دافچاه ■ علیرضا عبدی (رئیس)
■ غلامرضا فدائی (نائب رئیس)
■ حجت امینی (منشی)
اشمنانطالم ■ مصطفی نعیمی (رئیس)
■ جمشید مهدوی عابدی (نائب رئیس)
■ محمود حجتی (منشی)
فومن محله ■ ابراهیم نژادمحمد (رئیس) 
■ مسعود ناصری (نائب رئیس)
■ مجید پورنجفی (منشی)
تازه‌آباد صدر ■ فرهاد رضاپور (رئیس)
■ کاظم پورحیدری (نائب رئیس) 
■ کمال نوری (منشی)
مصردشت ■ حسین غلام‌دوست (رئیس)
■ منصوره یوسفی (نائب رئیس)
■ عیسی یوسفی (منشی)
جیرسر چوکام ■ سیدهادی قریشی (رئیس)
■ ابراهیم الکن (نائب رئیس)
■ مهدی نصیبی‌پور (منشی)
خواچکین ■ مهران نیکو (رئیس شورا)
■ طاهر فلاح (نائب رئیس)
■ رضا قویدل (منشی)
للـه‌کا ■ سیدابراهیم نقیبی (رئیس)
■ ابراهیم صفرزاده (نائب رئیس)
■ محمد مصدق (منشی)
■ میثم براهین (منشی / عضو) 
■ حمزه مشایخی (منشی / عضو)
اشکیک ■ عباس میرزایی (رئیس)
■ منوچهر کلائی (نائب رئیس)
■ محمدعلی خورشیدی (منشی)
■ ابراهیم ندائی (منشی / عضو)
■ مجتبی عزیزصفت (منشی / عضو)
فرشکی چوکام ■ نقی پورتقی (رئیس)
■ علی رجایی (نائب رئیس)
■ حسین هماوند (منشی)
جفرود بالا ■ عبدالله فرزانه (رئیس)
■ سیدحسن بلون (نائب رئیس)
■ جاسم توفیقی (منشی)
تیسیه ■ مختار خادمی (رئیس)
■ اسماعیل صفری‌زاد (نائب رئیس)
■ رضا صبح‌خیز (منشی)
■ اسماعیل محمودی (منشی / عضو)
■ سیدحسین سجادی‌فرد (منشی / عضو)
پایین محله دافچاه ■ کریم حیدری (رئیس)
■ محمدعلی حق‌شناس (نائب رئیس)
■ حسین کاولشور (منشی)
بالامحله چوکام ■ حسین رهبر (رئیس)
■ حمید شوقی (نائب رئیس)
■ هاجر سالخورده (منشی) 
■ سیده صغری سیدی (منشی / عضو)
■ خلیل پورتقی (منشی / عضو)
کته سر ■ نقی احمدی (رئیس)
■ سیدمحمود معصومی (نائب رئیس)
■ فاطمه طاهری (منشی)
کلاچاه اول ■ محمدنقی علیجانی (رئیس)
■ مظاهر کلاچاهی (نائب رئیس)
■ هادی فتاحی (منشی)
کویشا ■ صفر صدیقی (رئیس)
■ حسین ابراهیمی (نائب رئیس)
■ رمضان غلامی (منشی)
مشکاپشت ■ ابراهیم محمدزاده (رئیس)
■ عابدین رستگار (نائب رئیس)
■ سیدهاشم حسینی (منشی)
شیجان ■ کاظم جعفری (رئیس)
■ غلامحسن اکبری‌پور (نائب رئیس)
■ محمدتقی ایزدی (منشی)
لات ■ حسین امینی (رئیس)
■ جعفر غلامی (نائب رئیس) 
■ لیلا مقدم (منشی)
دهنه‌سر شیجان ■ اسحاق دستمرد (رئیس) 
■ حجت استوار (نائب رئیس)
■ یعقوب نصرالله زاده (منشی)
اسلام محله ■ علی نقی‌زاده (رئیس)
■ ابراهیم حیدرزاده (نائب رئیس) 
■ احمد کشتکار (منشی)
فتاتو ■ جاوید عاطفی (نائب رئیس)
■ قاسم توانا (رئیس)
■ جمال غمخوار (منشی)
بیجرودکل ■ علی نورخواه (رئیس)
■ محمدرضا عبدلی (نائب رئیس)
■ حمزه عابدی (منشی)
برمچه پایین ■ منوچهر روشن (رئیس)
■ علیرضا اخوان (نائب رئیس)
■ مریم پری‌نیا (منشی)
دافچاه ■ احمدرضا حیدری (رئیس)
■ ابراهیم پورغلامی (نائب رئیس)
■ سیداحمد موسوی (منشی)
توکسر شیجان ■ اکبر مقیمی (رئیس)
■ حسن نصیری (نائب رئیس)
■ رمضان رمضان‌زاده (منشی)
میان محله شیجان ■ فاطمه معصومی (رئیس)
■ صدیقه فارسی (نائب رئیس)
■ سیدجعفر موسوی (منشی)
گورابجیر صحرا ■ علی برنجکار (رئیس)
■ غلامعلی طاعتی (نائب رئیس)
■ زهرا مهدوی (منشی)
■ ابراهیم جوانی (منشی / عضو)
■ عسکر دارنهال (منشی / عضو)
مرزدشت ■ سیداحمد سعادتی‌پور (رئیس)
■ ناصر پورصفری (نائب رئیس)
■ مرتضی امینی (منشی)
غلامرضا باغ ■ حجت عبدی (رئیس)
■ محمدرضا قربانی (نائب رئیس)
■ مهناز احمدی (منشی)
تازه آباد خواچکین ■ سیدحسن موسوی (رئیس) 
■ شعبان اولادی‌وطن (نائب رئیس)
■ سیدمسعود رشیدی (منشی)
بیج ■ حسین رخشا (رئیس)
■ رضا سلمانی (نائب رئیس) 
■ احمد مقدسی (منشی)
میانکل ■ غلامرضا کنعانیان (رئیس)
■ حمید خیرخواه مقدم (نائب رئیس)
■ غلامعلی گلرخ (منشی)
راسته کنار ■ سیدرسول حسینی (رئیس)
■ پرویز کامیاب (نائب رئیس)
■ نرجس خاتون دلیری (منشی)
زیرده ■ محمد نصرین کامران (رئیس)
■ سعید شفیعی (نائب رئیس) 
■ ریحانه مسلک‌طلب (منشی)
فشتکه اول ■ حسن نوروزی (رئیس)
■ اسماعیل صبوری (نائب رئیس)
■ مرتضی مهدی‌زاده (منشی)
پشت سان ■ صغری بهشتی (رئیس)
■ محمد معافی (نائب رئیس)
■ عزیز حسین‌پور (منشی)
چاپارخانه ■ علی باقرپور (رئیس)
■ سیده زهرا حسینی (نائب رئیس) 
■ حامد نصیری (منشی)
جیرسر باقرخاله ■ مصطفی شیرخورده (رئیس)
■ رحیم علی‌پسند (نائب رئیس) 
■ جعفر مشهدی‌زاده (منشی)
بلسکله ■ عیسی شادپور (رئیس)
■ علی غلامی‌صفت (نائب رئیس)
■ سیدمجتبی آراسته (منشی)

موضوع : شورای روستا
http://khna.ir/56295

۱ دیدگاه

  • اکرم قدمیان در مورخ 1398/09/18 - 10:40 می‌نویسد :

    با سلام
    علیرغم ۳ سال که از لوله گذاری طرح آبرسانی به روستای برمچه پایین میگذرد ، اهالی این منطقه متاسفانه همچنان از آب ناسالم چاه استفاده میکنند…..اعضای محترم شورای ده هم در این خصوص فعالیتی نمیکنند، شوراهای سایر روستاها با پیگیریهای مستمر در رساندن آب لوله کشی به روستاهای محل انتخاب خود،بسیار موفق بودند….لطفا منعکس فر مایید ، شاید آقایان حرکتی بکنند. با تشکر