خمام - اولین اقدام شورای جدید پس از شروع فعالیت چه باشد ؟!
ویژه
گفتگوی چهره به چهره با شهروندان /

اولین اقدام شورای جدید پس از شروع فعالیت چه باشد ؟!

در جریان گفتگوی چهره به چهره با شهروندان خمام سوالی تحت عنوان «اولین اقدام شورای جدید پس از شروع فعالیت چه باشد ؟!» مطرح گردید، که در میان پاسخ‌های دریافتی همچون زیباسازی، آبادانی، ساماندهی بازار، رفع مشکل ترافیک و …، موضوع پیگیری برای رفع مشکل آب شهر خمام همچنان به‌عنوان مطالبه‌ی جدی شهروندان به شمار می‌رود.

دوشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵ KHNA56101


موضوع : ویدئو
http://khna.ir/56101

دیدگاه شما چیست ؟!