خمام - اجرای نمایش “شُله پزان” در سالن اجتماعات کتابخانه‌ی شهید بهشتی

اجرای نمایش “شُله پزان” در سالن اجتماعات کتابخانه‌ی شهید بهشتی

نمایش شُله پزان به کارگردانی امین موسی‌پور، ساعت 11 به مورخه‌ی 2 مهر 1392 در سالن اجتماعات کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتی اجرا خواهد شد.

دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۷ KHNA5432

نمایش شُله پزان به کارگردانی امین موسی‌پور، ساعت 11 صبح فردا به مورخه‌ی 2 مهر 1392 در سالن اجتماعات کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتی خمام اجرا خواهد شد.

shole-Pazan


موضوع : تئاتر
http://khna.ir/5432

دیدگاه شما چیست ؟!