۱ دیدگاه

  • منیژه علیپور در مورخ 1399/04/14 - 13:17 می‌نویسد :

    بیش از پنجاه سال از قدمت کوچه بن بست بهاران در اول شهر خمام خیابان چمساز میگذرد که اهالی آن منتظر آسفالت هستند بعد از کلی چشم انتظاری ازطرف شهرداری کوچه رو برای آسفالت تیغه کشیدند ولی سه هفته هست به همون شکل افتاده واهالی از میان خاک رفت و آمد میکنند هیج کس نیست به این وضع رسیدگی کنه همه این ها بر میگرده به عدم مدیریت ونظارت بر عوامل اجرایی. که هر کی به هر کی شده هرکی زورش بیشتر کارش پیش میره لطفا به این موضوع رسیدگی شود این قدر نامه نگاری وتقاضا وتلفن کردیم خسته شدیم