خمام - ساعت‌ها به عقب کشیده شدند

ساعت‌ها به عقب کشیده شدند

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده شد.

یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۹:۰۶ KHNA5364

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور از ساعت 24 سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده شد. گفتنی‌است مهر سال ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.


موضوع : اجتماعی
http://khna.ir/5364

دیدگاه شما چیست ؟!