خمام - نتایج آرای داوطلبین شوراهای روستا اعلام شد
ویژه
۴۴ روستای بخش خمام /

نتایج آرای داوطلبین شوراهای روستا اعلام شد

نتایج پنجمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی در ۴۴ روستای بخش خمام به صورت غیررسمی اعلام شد.

یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲ KHNA53416

روستا عضو اصلی علی‌البدل
برمچه بالا ■ معصومه منوچهری (۲۰۰ رای)
■ حسن زراعت کار (۱۷۲ رای)
■ هادی امینی (۱۴۲ رای)
■ محمد غلام حضرت حجت (۱۲۶ رای)
■ مرتضی فلاحی (۱۰۵ رای)
کلاچاه دوم ■ فاطمه پورعاشور (۴۱۳ رای)
■ منوچهر رحمانی (۳۸۰ رای)
■ احمد قاسمی‌پور (۳۲۶ رای)
■ اصغر صداقت (۳۱۳ رای)
■ فاطمه روشن‌دل (۲۵۹ رای)
■ سجاد زیرک (۱۶۵ رای)
■ علی فلاحی (۱۴۵ رای)
■ ابراهیم کریمی‌پور (۱۱۰ رای)
فشتکه دوم ■ رحمت رضوانی (۲۷۱ رای)
■ طالب رضوانی (۱۵۵ رای)
■ سیدجواد جعفری (۱۴۲ رای)
■ منیر یوسف‌زاده (۷۰ رای)
کتکول دافچاه ■ علیرضا عبدی (۲۱۸ رای)
■ حجت امینی (۱۵۸ رای)
■ غلامرضا فدائی (۱۴۶ رای)
■ هادی کشتکار (۸۷ رای)
■ موسی امیدی‌پور (۴۶ رای)
اشمنانطالم ■ مصطفی نعیمی (۱۵۷ رای)
■ جمشید مهدوی عابدی (۱۴۵ رای)
■ محمود حجتی (۱۲۹ رای)
■ ساریه شیرمحمدی (۸۴ رای)
■ رسول اسلامی (۷۰ رای)
فومن محله ■ مسعود ناصری (۱۱۹ رای)
■ حمید پورنجفی (۸۶ رای)
■ ابراهیم نژادمحمد (۷۷ رای)
■ رحمان ولی‌پور (۷۰ رای)
■ عصمت علی‌دوست (۳۵ رای)
تازه‌آباد صدر ■ فرهاد رضاپور (۴۵ رای)
■ کمال نوری (۲۲ رای)
■ کاظم پورحیدری (۲۱ رای)
■ هادی قاسمی (۱۸ رای)
■ سکینه متقی (۱۷ رای)
مصردشت ■ منصوره یوسفی (۲۰۱ رای)
■ حسین غلام‌دوست (۱۶۲ رای)
■ عیسی یوسفی (۱۱۶ رای)
■ محمدرضا بهاری (۱۱۱ رای)
■ کاظم محبوبی (۱۱۰ رای)
جیرسر چوکام ■ مهدی نصیبی‌پور (۴۵۲ رای)
■ سیدهادی قریشی (۲۴۹ رای)
■ ابراهیم الکن (۱۶۲ رای)
■ علی‌اصغر پورمقدم (۱۵۸ رای)
■ مهدی رمضان‌پور (۱۱۹ رای)
خواچکین ■ مهران نیکو (۳۱۷ رای)
■ رضا قویدل (۳۰۳ رای)
■ طاهر فلاح (۲۹۲ رای)
■ ولی ایوبی (۲۴۲ رای)
■ لیلا شاعری (۲۱۶ رای)
للـه‌کا ■ سیدابراهیم نقیبی (۴۴۸ رای)
■ ابراهیم صفرزاده (۳۸۷ رای)
■ محمد مصدق (۳۶۴ رای)
■ حمزه مشایخی (۳۰۹ رای)
■ میثم براهین (۲۵۱ رای)
■ مهدی امیدی (۲۱۴ رای)
■ حمزه ساعدی (۱۷۴ رای)
■ ناصر قلوبی (۹۳ رای)
اشکیک ■ محمدعلی خورشیدی (۳۵۲ رای)
■ منوچهر کلائی (۳۳۵ رای)
■ عباس میرزایی (۲۴۹ رای)
■ ابراهیم ندائی (۲۴۴ رای)
■ مجتبی عزیزصفت (۲۳۳ رای)
■ علی‌اکبر حسین‌پور (۱۹۵ رای)
■ سیدمحمد موسوی (۱۵۸ رای)
■ شهرام جعفری (۱۰۵ رای)
فرشکی چوکام ■ علی رجایی (۳۱۹ رای)
■ نقی پورتقی (۲۵۳ رای)
■ حسین هماوند (۱۸۶ رای)
■ محمدعلی ایمان‌پسند (۱۳۴ رای)
■ مدینه احمدی (۷۵ رای)
جفرود بالا ■ جاسم توفیقی (۱۴۱ رای)
■ عبدالله فرزانه (۱۱۲ رای)
■ سیدحسن بلون (۹۳ رای)
■ نبی بخشی (۸۶ رای)
■ سیدمصطفی میری (۵۷ رای)
تیسیه ■ اسماعیل محمودی (۵۳۰ رای)
■ سیدحسین سجادی‌فرد (۴۴۰ رای)
■ رضا صبح‌خیز (۳۹۱ رای)
■ مختار خادمی (۳۶۱ رای)
■ اسماعیل صفری‌زاد (۳۵۳ رای)
■ بهرام کاظمی (۳۲۹ رای)
■ سلمان پورحسینی (۳۲۵ رای)
■ حجت پورپیر (۳۱۶ رای)
پایین محله دافچاه ■ حسین کاولشور (۱۲۷ رای)
■ کریم حیدری (۹۵ رای)
■ محمدعلی حق‌شناس (۸۲ رای)
■ قربان حیدری (۸۰ رای)
■ محمد نصیری (۷۴ رای)
بالامحله چوکام ■ حمید شوقی (۶۴۹ رای)
■ حسین رهبر (۵۳۱ رای)
■ خلیل پورتقی (۴۵۶ رای)
■ سیده صغری سیدی (۴۰۷ رای)
■ هاجر سالخورده (۳۶۲ رای)
■ محمدرضا محمدعلی‌پور (۳۵۴ رای)
■ محمدرضا ابراهیمی (۳۵۰ رای)
■ معصومه روشنایی (۲۸۳ رای)
کته سر ■ نقی احمدی (۳۴۸ رای)
■ سیدمحمود معصومی (۳۲۳ رای)
■ فاطمه طاهری (۱۷۸ رای)
■ حاجعلی زادیوسف (۱۶۰ رای)
■ سیداکبر معصومی (۱۳۸ رای)
کلاچاه اول ■ مظاهر کلاچاهی (۲۹۷ رای)
■ محمدنقی علیجانی (۲۸۸ رای)
■ هادی فتاحی (۲۶۵ رای)
■ عیسی حسین‌زاده (۲۲۱ رای)
■ غلامرضا بشاش (۸۶ رای)
کویشاه ■ صفر صدیقی (۳۰۶ رای)
■ حسین ابراهیمی (۲۸۵ رای)
■ رمضان غلامی (۲۴۶ رای)
■ مهدی نقدی (۱۵۷ رای)
■ نادر فتحی (۳ رای)
مشکاپشت ■ ابراهیم محمدزاده (۶۰ رای)
■ عابدین رستگار (۶۰ رای)
■ سیدهاشم حسینی (۵۴ رای)
■ غلامحسن وارسته (۴۳ رای)
■ ناصر رستگار (۹ رای)
شیجان ■ کاظم جعفری (۱۷۷ رای)
■ غلامحسن اکبری‌پور (۱۶۴ رای)
■ محمدتقی ایزدی (۱۶۴ رای)
■ محب حسن‌پور (۱۴۱ رای)
■ فریبرز اکبری (۱۱۲ رای)
لات ■ حسین امینی (۲۹۰ رای)
■ لیلا مقدم (۲۵۳ رای)
■ جعفر غلامی (۱۷۶ رای)
■ محمدعلی حقگو (۱۷۰ رای)
■ محمد کفاش‌پیشه (۱۲۸ رای)
دهنه‌سر شیجان ■ حجت استوار (۲۹۰ رای)
■ یعقوب نصرالله زاده (۲۵۸ رای)
■ اسحاق دستمرد (۲۴۸ رای)
■ کیوان پورفلاح (۱۴۴ رای)
■ شعبان پورفلاح (۱۱۲ رای)
اسلام محله ■ علی نقی‌زاده (۱۷۳ رای)
■ محمدعلی کشتکار (۱۱۱ رای)
■ ابراهیم حیدرزاده (۱۰۸ رای)
■ ایرج خیرخواه (۷۲ رای)
■ رضا هادی‌زاده (۲۵ رای)
فتاتو ■ جاوید عاطفی (۲۴۲ رای)
■ قاسم توانا (۱۷۸ رای)
■ جمال غمخوار (۱۷۵ رای)
■ ابراهیم اسمعیلی (۱۶۰ رای)
■ عزیز مشهدی (۱۰۶ رای)
بیجرودکل ■ علی نورخواه (۶۳ رای)
■ محمدرضا عبدلی (۴۲ رای)
■ احمدعلی نورخواه مقدم (۳۰ رای)
■ مهیار جوان (۲۶ رای)
■ ابراهیم عبدلی (۱۸ رای)
برمچه پایین ■ منوچهر روشن (۱۵۲ رای)
■ علیرضا اخوان (۱۲۴ رای)
■ مریم پری‌نیا (۹۳ رای)
■ محمود رضازاده (۸۹ رای)
■ سیدحبیب پورسیدی (۷۳ رای)
دافچاه ■ احمدرضا حیدری (۲۳۲ رای)
■ سیداحمد موسوی احمدزاده (۲۳۰ رای)
■ ابراهیم پورغلامی (۲۰۷ رای)
■ حسین غفاری (۱۶۸ رای)
■ محمد نوروزی (۱۳۷ رای)
توکسر شیجان ■ رمضان رمضان‌زاد (۴۹ رای)
■ حسن نصیری (۳۰ رای)
■ اکبر مقیمی (۲۸ رای)
■ ابراهیم وطن‌دوست (۲۴ رای)
■ احمد رمضان‌زاد (۱۹ رای)
میان محله ■ فاطمه معصومی (۲۰۰ رای)
■ صدیقه فارسی (۱۵۷ رای)
■ سیدجعفر موسوی (۱۴۸ رای)
■ حسن هادی کمساری (۱۴۰ رای)
■ لیلا محمدی (۷۷ رای)
گورابجیر صحرا ■ علی برنجکار (۴۱۰ رای)
■ غلامعلی طاعتی (۳۴۷ رای)
■ زهرا مهدوی (۳۳۱ رای)
■ ابراهیم جوانی (۲۹۳ رای)
■ عسکر دارنهال (۲۱۵ رای)
■ ناصر کامرانی‌فر (۲۰۵ رای)
■ علی طاعتی (۱۸۸ رای)
■ رضا نورزاده (۱۸۴ رای)
مرزدشت ■ سیداحمد سعادتی‌پور (۵۰۵ رای)
■ ناصر پورصفری (۴۲۲ رای)
■ مرتضی امینی (۳۹۰ رای)
■ حسین رهنما (۳۴۱ رای)
■ سیده مونا ویشکائی‌نژاد (۳۳۹ رای)
غلامرضا باغ ■ مهناز احمدی (۳۳ رای)
■ حجت عبدی (۳۱ رای)
■ محمدرضا قربانی (۲۹ رای)
■ اکبر تقوی (۲۶ رای)
■ نادر اخلاقی (۱۶ رای)
تازه آباد خواچکین ■ شعبان اولادی‌وطن (۴۰۰ رای)
■ سیدمسعود چوکامی (۳۵۸ رای)
■ سیدحسن موسوی (۲۹۰ رای)
■ سیدعلی موسوی (۲۲۴ رای)
■ هادی نیازمند (۱۷۴ رای)
بیج ■ حسین رخشا (۱۶۶ رای)
■ احمد مقدسی (۱۰۸ رای)
■ رضا سلمانی (۹۸ رای)
■ سیدحسین شریفی (۸۲ رای)
■ یوسف لقمانی (۸۲ رای)
میانکل ■ غلامرضا کنعانیان (۵۹ رای)
■ حمید خیرخواه مقدم (۵۰ رای)
■ غلامعلی گلرخ (۴۴ رای)
■ علی درستکار (۱۸ رای)
■ رحیم حسین‌پور (۱۵ رای)
راسته کنار ■ پرویز کامیاب (۱۹۹ رای)
■ سیدرسول حسینی (۱۸۸ رای)
■ نرجس خاتون دلیری (۱۳۰ رای)
■ سمیه کامیاب (۱۱۲ رای)
■ مهناز سعیدی (۱۰۴ رای)
زیرده ■ محمد نسرین کامران (۹۸ رای)
■ ریحانه مسلک‌طلب (۷۵ رای)
■ سعید شفیعی (۵۹ رای)
■ مجید روشنایی (۵۱ رای)
■ محرمعلی سبحانی (۱۶ رای)
فشتکه ■ حسن نوروزی (۴۵۸ رای)
■ اسماعیل صبوری (۴۳۱ رای)
■ مرتضی مهدی‌زاده (۳۴۰ رای)
■ قربانعلی آستی (۲۷۹ رای)
■ جلیل تقی‌نژاد (۱۵۶ رای)
پشت سان ■ صغری بهشتی (۷۰ رای)
■ محمد معافی (۶۳ رای)
■ عزیز حسین‌پور (۵۱ رای)
■ مسعود اعتمادی (۲۶ رای)
■ مسلم نجاری (۲۴ رای)
چاپارخانه ■ علی باقرپور (۲۲۵ رای)
■ حامد نصیری (۲۱۱ رای)
■ سیده زهرا حسینی (۲۰۳ رای)
■ مسعود قدیمی (۱۷۰ رای)
■ صادقی بخشی (۱۵۱ رای)
جیرسر باقرخاله ■ مصطفی شیرخورده (۲۲۶ رای)
■ جعفر مشهدی‌زاده (۲۱۶ رای)
■ رحیم علی‌پسند (۱۹۹ رای)
■ سیدشمس موسوی (۹۲ رای)
■ زینب نوروزی (۸۷ رای)
بلسکله ■ عیسی شادپور (۲۹۹ رای)
■ علی غلامی‌صفت (۲۴۴ رای)
■ سیدمجتبی آراسته (۱۷۱ رای)
■ محمد رجبی (۷۳ رای)
■ طاهره بابازاده (۶۶ رای)

موضوع : انتخابات
http://khna.ir/53416

دیدگاه شما چیست ؟!