خمام - تصویری از حضور یک زوج ۱۰۰ ساله در حوزه انتخاباتی روستای اشمنانطالم
به روایت دوربین شهروند خبرنگار ؛

تصویری از حضور یک زوج ۱۰۰ ساله در حوزه انتخاباتی روستای اشمنانطالم

تصویری از حضور یک زوج سالمند «حدود ۱۰۰ ساله» در حوزه انتخاباتی روستای اشمنانطالم که توسط یکی از شهروندان ثبت گردیده است …

یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲ KHNA53409


موضوع : انتخابات، گزارش تصویری
تصویر : دریافتی
http://khna.ir/53409

دیدگاه شما چیست ؟!