خمام - معرفی ائتلاف مهربانی / الیاس هاشمی و میثم رعنایی، داوطلبین شورای پنجم
ویدئو /

معرفی ائتلاف مهربانی / الیاس هاشمی و میثم رعنایی، داوطلبین شورای پنجم

ائتلاف مهربانی متشکل از الیاس هاشمی و میثم رعنایی، داوطلبین پنجمین دوره از شورای اسلامی شهر خمام …

سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲ KHNA53285


موضوع : انتخابات، ویدئو
http://khna.ir/53285