خمام - از ۵۵ جوان بخش خمام به مناسبت روز جوان تقدیر شد
در سالن کنفرانس بخشداری ؛

از ۵۵ جوان بخش خمام به مناسبت روز جوان تقدیر شد

به مناسبت روز جوان روز گذشته از ۵۵ جوان بخش خمام که به افتخارات و موفقیت‌های ورزشی، علمی، کار آفرینی و دانش‌آموزی دست یافته بودند در سالن کنفرانس بخشداری خمام تقدیر شد.

سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲ KHNA52932


موضوع : بخشداری، گزارش تصویری
http://khna.ir/52932

دیدگاه شما چیست ؟!