خمام - حضور مسئولین در منزل ۲ جانباز بخش خمام
دیدار به مناسبت روز جانباز ؛

حضور مسئولین در منزل ۲ جانباز بخش خمام

جمعی از مسئولین بخش خمام روز گذشته به مناسبت روز جانباز با اسماعیل کامیاب «جانباز ۴۵ درصد» و خانواده‌ی مرحوم عیسی اکبری «جانباز ۳۵ درصد» دیدار و گفتگو کردند.

سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۲ KHNA52774


دیدگاه شما چیست ؟!