خمام - سارق آیفون تصویری منازل دستگیر شد
ویژه
طی تحقیقات پلیسی ؛

سارق آیفون تصویری منازل دستگیر شد

پیرو تحقیقات پلیسی انجام شده تعدادی آیفون تصویری در یکی از مخفیگاه‌های فرد مذکور کشف و ضبط شد که دوربین آنها جدا و اوراق شده بود.

شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۲ KHNA52695

تنها چند روز پس از انتشار خبری تحت عنوان افزایش سرقت آیفون تصویری منازل از طریق خمام‌نیوز، سارق آیفون تصویری منازل خمام طی تحقیقات پلیسی دستگیر شد.
بر اساس شنیده‌ها از یک منبع آگاه محلی، سارق ۳۳ ساله به نام «پ.ح» اهل و ساکن خمام، دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه بود، که حین بازرسی یکی از اماکن استعمال مواد مخدر توسط عوامل نیروی انتظامی خمام شناسایی و دستگیر شد.
وی با بیان اینکه پیرو تحقیقات پلیسی انجام شده تعدادی آیفون تصویری در یکی از مخفیگاه‌های فرد مذکور کشف و ضبط شد که دوربین آنها جدا و اوراق شده بود، تصریح کرد : پرونده‌ی فرد سارق به مقام قضایی ارجاع گردیده است.


موضوع : سرقت، نیروی انتظامی
http://khna.ir/52695

دیدگاه شما چیست ؟!