خمام - نام کوچه تغییر یافت، اما سطل زباله تعبیه نشد!
انباشت زباله در کوچه ؛

نام کوچه تغییر یافت، اما سطل زباله تعبیه نشد!

نام کوچه «مسجد» به کوچه «ایثار» تغییر یافته، اما همچنان فکری به حال وضعیت نامناسب تجمیع زباله در ورودی این‌کوچه نشده …

سه شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۲ KHNA50879

اواخر فروردین‌ماه سال ۹۳ بود که خبری تحت عنوان «ورودی کوچه‌ی مسجد، محل تجمیع زباله» بر روی خروجی خمام‌نیوز قرار گرفت که به انباشت زباله در ورودی «کوچه مسجد» و چهره‌ی نامناسب آن به دلیل عدم وجود سطل زباله در مکان مذکور اشاره داشت.
حالا اما پس از گذشت چندسال، نام کوچه «مسجد» به کوچه «ایثار» تغییر یافته، اما همچنان فکری به حال وضعیت نامناسب تجمیع زباله در ورودی این‌کوچه نشده و از عدم وجود سطل زباله رنج می‌برد.


موضوع : اجتماعی
http://khna.ir/50879

دیدگاه شما چیست ؟!