خمام - خودکشی جوان 24 ساله در روستای بیجرودکل خمام

خودکشی جوان 24 ساله در روستای بیجرودکل خمام

جوانی 24 ساله با هویت معلوم و جنسیت مذکر در روستای بیجرودکل اقدام به خودکشی و حلق‌آویز کردن خود نمود و صبح امروز به زندگی خود پایان داد.

پنج شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۶ KHNA5065

جوانی 24 ساله با هویت معلوم و جنسیت مذکر در روستای بیجرودکل خمام اقدام به خودکشی و حلق‌آویز کردن خود نمود و صبح امروز به زندگی خود پایان داد.


موضوع : حوادث
http://khna.ir/5065

دیدگاه شما چیست ؟!