خمام - کسب مقام اول پرس سینه در مسابقات کشوری رده‌ی پیشکسوتان

کسب مقام اول پرس سینه در مسابقات کشوری رده‌ی پیشکسوتان

کسب مقام اول مسابقات کشوری پرس سینه در رده‌ی پیشکسوتان توسط سید عباس کاظمی …

پنج شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۲:۱۲ KHNA482

کسب افتخار مقام اول در مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای کشور (رده‌ی پیشکسوتان) توسط سید عباس کاظمی که در استان البرز برگزار شده بود.


موضوع : اجتماعی، ورزشی
http://khna.ir/482

دیدگاه شما چیست ؟!