خمام - بحران برف دامنگیر بخش خمام / اکثر روستاها فاقد برق هستند
وضعیت روستاها در عصر جمعه /

بحران برف دامنگیر بخش خمام / اکثر روستاها فاقد برق هستند

پیرو بحران اخیر برف که موجب بروز خساراتی همچون قطع سراسری برق، از کار افتادن اپراتورهای موبایل، افت فشار آب و بسته شدن راه‌های مواصلاتی گردید، لیستی تفکیک شده از وضعیت روستاهای بخش خمام در عصر روز جمعه تهیه گردید …

جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۱ KHNA48126

وضعیت روستاهای خمام در بحران برف

نام روستاوضعیت آبوضعیت برقوضعیت گازوضعیت راه اصلیوضعیت نسبی فرعی
بلسکله چوکام
خواچکین
چوکام
جیرسر باقرخاله
فرشکی چوکام
لـله کاء
دهنه سر
جیرسر چوکام
مصردشت
بیج
اشکیک
تازه آباد خواچکین
بیجرود کل
میانکل
چاپارخانه
شیجان
راسته کنار
اسلام محله
زیرده
توکسر شیجان
فتاتو
جفرود بالا
پشتسان
گورابجیر صحرا
غلامرضا باغ
کلاچاه دوم
مرزدشت
برمچه بالا
تیسیه
دافچاه
کویشا
کته سر
مشکاپشت
برمچه پایین
اشمنطالم
لات
تازه آباد صدرنامشخص
میان محلهنامشخص
فشتکه اولنامشخص

موضوع : در روستا
http://khna.ir/48126

دیدگاه شما چیست ؟!