خمام - تصاویری از بارش برف و سفیدپوش شدن خمام
به روایت دوربین شهروندان ؛

تصاویری از بارش برف و سفیدپوش شدن خمام

تصاویر از بارش زمستانه برف در بخش خمام که موجب سفیدپوش شدن این بخش و بروز خسارات گردید …

جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۱ KHNA48003

تصاویر مربوط به روز پنجشنبه :

تصاویر مربوط به روز جمعه :


موضوع : گزارش تصویری
تصویر : دریافتی از شهروندان
http://khna.ir/48003

دیدگاه شما چیست ؟!