خمام - ادامه یافتن بازگشایی خیابان‌های اصلی و فرعی
به روایت تصویر ؛

ادامه یافتن بازگشایی خیابان‌های اصلی و فرعی

با گذشت ۱ روز از پایان یافتن بارش برف زمستانی، همچنان بازگشایی خیابان‌های اصلی و فرعی خمام در دست اقدام است …

جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۱ KHNA47979


موضوع : در شهر، گزارش تصویری
http://khna.ir/47979

دیدگاه شما چیست ؟!