خمام - کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش توسط عوامل فرماندهی نیروی انتظامی خمام

کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش توسط عوامل فرماندهی نیروی انتظامی خمام

عوامل فرماندهی نیروی انتظامی خمام طی یک عملیات فنی پلیسی موفق به کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش شدند.

پنج شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ۷:۰۶ KHNA4796

عوامل فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام شب گذشته طی یک عملیات فنی پلیسی که تا بامداد امروز به طول انجامید موفق به کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش در محور خمام به رشت از شخصی به هویت معلوم شدند که قصد حمل آن را به خمام داشته است.

634968612632354953


موضوع : نیروی انتظامی
http://khna.ir/4796

دیدگاه شما چیست ؟!