خمام - سفره سلامت در مدرسه استثنایی ایثار برپا شد
گزارش تصویری ؛

سفره سلامت در مدرسه استثنایی ایثار برپا شد

سفره سلامت صبح امروز با حضور بهورزان خانه بهداشت روستای مرزدشت در مدرسه استثنایی ایثار برپا گردید.

دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۰ KHNA47223


دیدگاه شما چیست ؟!