خمام - بازرسین شرکت تعاونی فرهنگیان خمام انتخاب شدند
با رای اعضای مجمع عمومی ؛

بازرسین شرکت تعاونی فرهنگیان خمام انتخاب شدند

جلسه‌ی انتخاب بازرسین شرکت تعاونی فرهنگیان خمام پیش‌ازظهر جمعه در کانون شهید حق‌شناس برگزار شد.

جمعه، ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۰ KHNA47100

جلسه‌ی انتخاب بازرسین شرکت تعاونی فرهنگیان خمام پیش‌ازظهر جمعه در کانون شهید حق‌شناس برگزار شد.
در این جلسه که با دعوت قبلی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خمام از اعضای مجمع عمومی برگزار گردید، به ارائه‌ی گزارش عملکرد، گزارش بازرسی و گزارش کاری مالی سال ۱۳۹۴ این تعاونی پرداخته شده و به پرسش‌های مطرح شده توسط اعضا پاسخ داده شد.
همچنین، رجب جعفرپور، محمدعلی حق‌پرست، سیدحسین دریابکی، جلیل رجب‌زاده، علی رمضان‌نژاد، بلقیس زحمتکش، محمود کنعانی و ناصر فلاح «کاندیدای بازرسی شرکت» پس از حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخته و در نهایت سیدحسین دریابکی با ۹۱ رای، محمود کنعانی با ۷۸ رای و بلقیس زحمتکش با ۷۸ رای به عنوان بازرس انتخاب شدند.


موضوع : ادارات و مراکز، گزارش تصویری
http://khna.ir/47100

دیدگاه شما چیست ؟!