خمام - برنامه‌ی گرامیداشت هفته‌ی دولت در خمام
از سوی ستاد برگزاری مراسم هفته‌ی دولت ؛

برنامه‌ی گرامیداشت هفته‌ی دولت در خمام

برنامه‌ی گرامیداشت هفته‌ی دولت در بخش خمام به همراه زمان اجرای پروژه، مکان اجرای برنامه و مسئولیت اجرای آن اعلام شد.

شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۶ KHNA4549

برنامه‌ی گرامیداشت هفته‌ی دولت در بخش خمام …

Barname


موضوع : هفته‌ی دولت
http://khna.ir/4549

دیدگاه شما چیست ؟!