خمام - لزوم تبدیل روستای دهنه‌سر شیجان به‌عنوان روستای کارآفرینی و فاقد بیکار
توسط معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری مطرح شد ؛

لزوم تبدیل روستای دهنه‌سر شیجان به‌عنوان روستای کارآفرینی و فاقد بیکار

وی تبدیل روستای دهنه سر شیجان به‌عنوان روستای کارآفرینی و فاقد بیکار را برداشتن گام اول برای ورود به سایر نقاط روستایی در سطح شهرستان دانست.

یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸ KHNA45201

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت با بیان اینکه ایجاد «روستاهای کارآفرینی» از برنامه های مهم در حوزه روستایی است، گفت : توسعه پایدار رسیدن به فرآیندی از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد.
مهندس «منا ابروفراخ» در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان رشت و کارگروه فرعی رفع موانع روستای کارآفرین دهنه سر شیجان که در فرمانداری رشت برگزار شد، اظهار کرد : ایجاد «روستاهای کارآفرینی» از برنامه های مهم در حوزه روستایی است.
وی افزود : به‌نظر می رسد، اتخاذ استراتژی مبتنی بر توسعه کارآفرینی برای توسعه اقتصادی روستاها نسبت به سایر استراتژی ها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است.
ابروفراخ با اشاره به این‌که با توسعه کارآفرینی، ایجاد بنگاه های کوچک کارآفرین و جذب تولیدکنندگان به این مناطق، روستائیان به چرخه تولید کالاها و خدمات وارد می شوند ، افزود: این امر تأثیر فراوانی در افزایش اشتغال، رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد.
معاون برنامه‌ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت، گفت : روستاهای شهرستان رشت مملو از فرصت های پر جاذبه ای هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستائیان به همراه آورد و بدین منظور برای توسعه کارآفرینی در روستاها تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید، تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد از برنامه های ما در این زمینه است.
ابروفراخ اضافه کرد : توجه به حقایق اقتصادی به خوبی نشان‌دهنده این امر است که تلاش برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید از کارآمدترین استراتژی‌های برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی است.
وی تبدیل روستای دهنه سر شیجان به‌عنوان روستای کارآفرینی و فاقد بیکار را برداشتن گام اول برای ورود به سایر نقاط روستایی در سطح شهرستان دانست و خاطرنشان کرد : موفقیت این طرح بسیار دارای اهمیت است، چون در شکل‌گیری زمینه های خلق سایر روستاهای کارآفرین با اشتغال کامل در شهرستان، نقش بسزایی خواهد داشت.
ابروفراخ افزود : برای بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان، شناسایی نقاطی به‌عنوان تکیه‌گاه و کشف مصادیق آن در سطح شهرستان ضرورت دارد و در ادامه باید با ترسیم نقشه ای این نقاط را به‌درستی تشخیص داده و برای بهره‌برداری و استفاده از آن‌ها برای رفع مشکلات، برنامه های مدونی داشت.
معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری رشت، توجه به توسعه پایدار با همه مختصات آن را چشم‌انداز مهم رویکرد مورد اشاره دانست و افزود : توسعه پایدار رسیدن به فرآیندی از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد و در توسعه پایدار انسانی، پایداری در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد تأکید قرار می گیرد و عقیده بر این است که بدون پایداری و ایجاد تعادل و توازن در همه ابعاد جامعه نمی توان به یک توسعه بادوام دست یافت.
وی، ادامه داد : مشارکت اجتماعی مردم در برنامه ها و پروژه های توسعه نقش و جایگاه مهمی داشته و ما نیازمند مدل های مستقلی هستیم که دارای ویژگی هایی نظیر تکیه بر روستاها، توسعه روستایی یکپارچه، توسعه مستقل، توسعه منحصر به فرد، مشارکت تهیدستان روستایی، حفظ توازن اکولوژیک، خوداتکایی و برابری در دسترسی به امکانات باشد.

چایخانه سنتی، رستوران سنتی، اقامتگاه بوم‌گردی، پیست اسب دوانی از موضوعات اصلی بودند که در این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه، از لحاظ مسائل مواجه شده حول رویه های اداری و مجوزهای قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند. هم‌چنین، دعوت از تولیدکنندگان و کارآفرینان موفق برای ادامه فعالیت در این روستا و حمایت های قانونی و مالی از آنان به مثابه راهبرد اساسی در دستیابی به روستای کارآفرینی، در دستور کار قرار گرفت.


موضوع : فرمانداری، گردشگری
منبع : ایسنا
http://khna.ir/45201

دیدگاه شما چیست ؟!