خمام - برگزاری همایش “فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای” در سالن تختی خمام

برگزاری همایش “فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای” در سالن تختی خمام

همایشی به مناسب روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای با همین نام در سالن تختی خمام به مورخه‌ی 3 شهریور، ساعت 21 برگزار خواهد شد.

شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۶ KHNA4497

همایشی به مناسب روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای با همین نام در سالن تختی خمام به مورخه‌ی 3 شهریور، ساعت 21 برگزار خواهد شد.


موضوع : ورزشی
http://khna.ir/4497

دیدگاه شما چیست ؟!