خمام - عاشورا از دریچه‌ی دوربین شهروندان خمامی
تصاویر دریافتی ؛

عاشورا از دریچه‌ی دوربین شهروندان خمامی

تصاویر ثبت شده از مراسم عزاداری ظهر عاشورا که توسط چندتن از شهروندان خمامی برای تحریریه‌ی خمام‌نیوز ارسال گردیده است …

پنج شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷ KHNA44615


موضوع : گزارش تصویری، محرم
تصویر : آرمین نوروزی، آرین شعبان‌پور، فائزه فیروزی و عاطفه پورنجفی
http://khna.ir/44615

دیدگاه شما چیست ؟!